YHIS111 History of Ideas and Concepts (6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla svyennetään tietoja aate- ja käsitehistoriasta.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti.

Learning outcomes

Erikoistuttuaan aate- ja käsitehistoriaan opiskelija

-hallitsee aate- ja käsitehistorian sekä poliittisen ja yhteiskunnallisen keskustelun historian keskeiset lähestymistavat ja yhden tai useamman aikakauden aatevirtausten ja poliittisen keskustelun pääpiirteet
-osaa tarkastella kriittisesti aate- ja käsitehistorian alalla tehtyä ja poliittista keskustelua koskevaa tutkimusta
-osaa vertailla aatteellista ja poliittista kehitystä eri maissa ja kiinnittää huomiota ylirajaiseen vuorovaikutukseen.

Study materials

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan seuraavasta listasta kuuden opintopisteen arvosta kirjallisuutta.

Literature

  • Ihalainen, Pasi, Ilie, Cornelia, Palonen, Kari (eds.), Parliament and Parliamentarism. A Comparative History of a European Concept (2016) (2 op)
  • Eley, Geoff, Forging Democracy: The History of the Left in Europe, 1850-2000 (2002) (2 op)
  • Fitzpatrick, Martin et al. (toim.), The Enlightenment World (2007) (4 op)
  • Ward, W.R., Christianity under the Ancien Regime (1999) (2 op)
  • Garrard, John (ed.), European Democratization Since 1800: Past & Present (1999) (2 op)
  • Ihalainen, Pasi, Agents of the People (2010) (3 op)
  • Wade, Rex A., The Russian Revolution (2004) (2 op)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item