YFIY100 Theory of Science (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan yleisiä tieteenteorian kysymyksiä:
- Mitä on tiede ja miten se poikkeaa ei-tieteestä?
- Mitä ovat metodit ja metodologia?
- Mikä on tieteellinen tutkimusprosessi?
- Mikä on teoreettisen ja empiirisen tutkimuksen luonne?

Suoritustavat

Luennot (joko live- tai videoluennot) sekä kirjallisuus suoritetaan verkkotentissä.

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto:
Verkkoluennot ja kirjallisuus sekä kirjalliset tehtävät TAI tentti

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, avoin yliopisto:
Verkkoluennot ja kirjallisuus sekä kirjalliset tehtävät

Arviointiperusteet

Osallistuminen luennoille (joko live- tai verkkoluennot) 100%. Tenttipistemäärästä 50% on vaatimuksena arvosanalle 1.

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto:
Kirjallinen työ tai tenttisuoritus

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, avoin yliopisto:
Kirjallinen työ

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee kuvailemaan tieteen tunnusmerkkejä, osaa hahmottaa eri tieteenalojen yhtäläisyyksiä ja eroja, ymmärtää kriittisen tieteellisen asennoitumisen eri aspekteja ja pystyy erittelemään erilaisia tieteellisen tiedon muotoja.

Literature

  • Kiikeri, M. & P. Ylikoski: Tiede tutkimuskohteena
  • Raatikainen P.: Ihmistieteet ja filosofia

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item