YCCS7110 On-The-Job Learning in Finland (10 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija toimii yhteisöviestinnän tehtävissä aidoissa työelämän tilanteissa. Työssä oppiminen harjaannuttaa soveltamaan teoreettista tietoa käytäntöön ja kehittää opiskelijan työelämävalmiuksia.

Suoritustavat

Harjoittelusuunnitelma, vähintään kahden kuukauden mittainen ohjattu harjoittelu sekä harjoitteluraportti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää yhteisöviestinnän asiantuntijan tehtävän ja työkäytännöt organisaatioissa
- osaa soveltaa yhteisöviestinnän osaamista alan työtehtävissä
- tunnistaa yhteisöviestinnän osaamisensa vahvat ja kehittämistä vaativat alueet.

Additional information

Vaihtoehtoisesti voi suorittaa YCCS7120 Työssäoppiminen ulkomailla 10 op

Literature

  • Wilcox & Cameron, Public relations: Strategies and tactics.; ISBN: 9781292056586
  • Theaker, A. & Yaxley, H., The public relations strategic toolkit: an essential guide to successful public relations practice.; ISBN: 9780203143650
  • Asunta, L. 2016. The role, the goal and the soul of professional public relations. Constructing a holistic model for PR professionalism. Väitöskirja, julkaistu sarjassa Studies in humanities, no. 276. Jyväskylän yliopisto.; ISBN: 1459-4331; 276

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item