YCCS2130 Expertise and Professionalism in Communication (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään erilaisiin uranäkymiin ja reflektoidaan omia urasuunnitelmiin sekä harjoitellaan oman osaamisen esittelemistä.

Suoritustavat

Kontaktiopetuskurssi. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.
Kevätlukukausi 4. periodi, joka toinen vuosi (parilliset vuodet).

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää syvällisemmin eri sektoreiden organisaatioissa ja viestintätoimistoissa toimivien viestinnän asiantuntijoiden erilaisia profiileja
- tietää, millaista osaamista erilaisissa tehtävissä ja erilaisissa toimintaympäristöissä työskenteleviltä viestinnän ammattilaisilta odotetaan
- vahvistuu oman ammattiprofiilinsa ja ammatti-identiteettinsä suhteen
- osaa reflektoida tähän mennessä oppimaansa ja hahmottaa, millaisia tietoja ja taitoja vielä tarvitsee
- osaa esitellä, arvioida ja tulkita omaa osaamistaan ja sen kehittymistä
- löytää näkökulmia osaamisensa tuotteistamiseen ja myymiseen
- osaa suunnitella tulevaisuuttaan työelämässä.

Study materials

Artikkelipaketti.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item