YCCS1920 Master's Thesis (35 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

- itsenäisesti, ohjaajan tukemana laadittu tutkielma
- tutkielman raportointi tieteellisenä tutkimusraporttina
- suulliset esitelmät tutkimusseminaarissa

Suoritustavat

Tutkielma.
Lukuvuosi, aloitus syyslukukaudella.
Suositusajankohta 4. (5.) opintovuosi

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- tunnistaa omaan tieteenalaansa kuuluvia ongelmia sekä määritellä ja perustella oman tutkimusongelmansa
- arvioida ja kriittisesti analysoida tieteenalansa valitun ongelma-alueen tieteellistä kirjallisuutta
- perustella tutkielmassa käytettyyn kirjallisuuteen ja menetelmiin liittyvät valinnat
- soveltaa valitsemaansa tieteellistä tutkimusmenetelmää tutkimusongelmansa ratkaisemisessa
- analysoida tutkielmassa saatuja tuloksia, tehdä tulkintoja ja suhteuttaa tutkimustuloksia aikaisempiin tutkimuksiin
- tehdä teoreettisia ja käytännöllisiä johtopäätöksiä tutkielmansa tulosten perusteella
- tuottaa tutkimusraportin soveltaen tieteellisen kirjoittamisen periaatteita

Description of prerequisites

Pakolliset syventävät opinnot

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item