XYHX008 Multilingual Argumentation and Debate (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
German, English, Spanish, French, Russian
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään monipuolisten harjoitusten avulla väittelyyn ja argumentointiin viestinnällisenä ja vuorovaikutteisena tapahtumana. Kurssi tutustuttaa opiskelijat nykyaikaisen monikielisen työelämän mukanaan tuomiin tilanteisiin ja tapahtumiin, joissa vuorovaikutusosaaminen usealla kielellä on edellytys toimia tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Kurssilla opiskelijat saavat henkilökohtaista palautetta vuorovaikutusosaamisestaan ja palautteen antamista myös harjoitellaan kurssilla. Kurssin tavoitteena on viedä argumentoinnin ja kriittisen ajattelun teoriat ja teoreettiset ilmiöt käytäntöön.

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien tekemistä aikataulussa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Learning Outcomes
By the end of the course, students are expected to:
1. understand the elements of thinking and use them as guidelines to improve their own reasoning abilities
2. be aware of intellectual standards of thinking and apply them to improve their reasoning skills, particularly when evaluating the arguments of others and constructing their own arguments
3. be aware of their own strengths and challenges in oral communication
4. be able to identify and evaluate the arguments of others, and construct their own arguments in various formal oral communication situations
5. be able to provide detailed and constructive feedback to their peers, and reflect on their own performance
6. Be able to communicate their own arguments and ideas in multilingual environments both in Finnish and in English

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item