XYHX005 Våga tala. Presentation Skills Development in Swedish (1 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Swedish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Aktivoidaan olemassa olevaa ruotsin kielen taitoa. Pohdimme ruotsin kielen puhumisvarmuuteen vaikuttavia tekijöitä. Kurssi antaa esiintymiskokemuksia, tukea antavaa ohjausta ja vertaispalautetta. Puhumisrohkeutta kehitetään erilaisten tehtävien avulla. Kurssilla ei käsitellä kielioppia vaan keskitytään puhumisen aktivointiin.

Suoritustavat

Harjoituksia ja käytössä iPadit kurssin oppimistehtävien tekemiseen.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin kokoontumisiin, vähintään 80% kokonaistuntimäärästä. Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät.

Learning outcomes

Kurssin käytyään opiskelija
- Rohkaistuu puhumaan ruotsia.
- Suhtautuu realistisemmin omaan ruotsin kielen puhumisen taitoonsa.
- Uskaltaa osallistua muille ruotsin kursseille.
- Oppii hyödyntämään elektronisia sanakirjoja ym. apuvälineitä tehokkaammin viestinnässään.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item