XYHU1000 Mind the Gap (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla tutustutaan korkea-asteella tarvittaviin akateemisiin lukemisen ja kirjoittamisen tarpeisiin ja erilaisiin akateemisissa maailmassa käytettäviin tekstilajeihin. Kurssilla tutustutaan myös korkea-asteen koulutuksen (ammattikorkeakoulu ja yliopisto) toimintaympäristöihin ja siihen, minkälaista korkea-asteella opiskeleminen on. Lisäksi kurssin aikana vahvistetaan valmiuksia osallistua englannin sekä äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskokeeseen.

Suoritustavat

Lähiopetus, käytännön harjoitukset, kirjalliset ja suulliset tehtävät.

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin.

Learning outcomes

Osallistujan odotetaan vahvistavan kurssin aikana akateemisia tekstitaitojaan sekä englannin että suomen kielellä.

Study materials

Oppimateriaalista ilmoitetaan kurssin aikana.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item