XYHM004 Research Communication Skills (Physics) (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojakson ydinsisältöjä ovat
• tutkimus- ja kirjoittamisprosessin hallinta
• tieteellinen tutkielman tekstilajipiirteet
• tieteellisen tutkielman rakentaminen.

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.

Arviointiperusteet

Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.

Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelija
- on syventänyt tietämystään tieteellisestä viestinnästä ja soveltanut tietämystään kirjoittamisprosessin eri vaiheista ensimmäisessä tutkimustyössään.
- on syventänyt tietämystään tieteellisestä tutkielmasta tekstilajina ja harjaantunut tieteellisten tekstien lukijana ja kirjoittajana.
- ymmärtää tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina ja osaa rakentaa omaa tutkimustekstiä argumentoinnin pääperiaatteita soveltaen ja lähdekriittisyyttä osoittaen.
- ymmärtää, että kirjoittaminen on olennainen osa tutkimuksen tekemisen ja ajattelun prosessia, johon kuuluu palautteen antaminen ja saaminen kirjoitusprosessin eri vaiheissa.
- on osoittanut kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (tutkintoasetus 794/2004).

Additional information

Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op.

Study materials

Kurssilla on käytössä työtila, jossa on opettajien tuottamaa oppimateriaalia.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item