XYHI004 Project Communication (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojakson ydinsisältöjä ovat
• vuorovaikutusosaaminen, ryhmäilmiöt, yhteistyötaidot, ryhmän tehokkuus
• projektiviestinnän tavoitteet ja muodot
• kirjoittamisprosessi
• palautetaidot
• viestinnän ymmärrettävyys ja tilanteenmukaisuus

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävät.

Arviointiperusteet

Hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti. Oppimistehtävien arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan:
• tuntevan projektiviestintään liittyviä tekstilajeja ja niiden konventioita
• osaavan tuottaa keskeisimmät projektissa tarvittavat dokumentit
• tuntevan projektipalavereihin liittyviä käytänteitä
• osaavan valita tilanteeseen sopivan tavan viestiä projektin eri vaiheista
• saaneen käsityksen projektityöskentelyyn liittyvistä ryhmä- ja vuorovaikutusilmiöistä

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item