XYHI002 Research Communication (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssi tukee tutkielmaseminaarin työskentelyä ja kandidaatintutkielman valmistumista. Keskeisiä sisältöjä ovat tieteellinen keskustelu, asiantuntijaesiintyminen, rakentava palaute, puhutun ja kirjoitetun tieteellisen tekstin ominaispiirteet ja tuottamisprosessin hallinta.

Suoritustavat

Luennot, harjoitukset ja itsenäiset oppimistehtävät.

Arviointiperusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää vähintään 80 % osallistumista luennoille, 100 % osallistumista harjoituksiin sekä oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti. Oppimistehtävien arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Kurssin käytyään opiskelijan odotetaan tuntevan tieteellisen keskustelun käytänteitä. Opiskelijan odotetaan osaavan suunnitella kirjoittamisen ja puhumisen prosessejaan ja osaavan rakentaa puhuttuja ja kirjoitettuja tieteellisiä tekstejä koulutusalansa käytänteiden mukaisesti.

Tietotekniikan opiskelijat voivat suorittaa kurssilla kypsyysnäytteen kielentarkastusosuuden. Jos opiskelija suorittaa kurssin yhteydessä kandidaatin tutkintoon kuuluvan kypsyysnäytteen kielentarkastusosuuden, hänen tulee osoittaa kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla hän on saanut koulusivistyksensä (tutkintoasetus 794/2004).

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item