XUN0003 Hungarian 3 (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Hungarian
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla opetellaan toimimaan eri asioimistilanteissa sekä kertomaan harrastuksista ja vapaa-ajan vietosta. Lisäksi jatketaan ajanilmausten opettelua. Kurssilla tutstutaan myös Unkarin maantietoon ja eri alueiden kulttuurisiin erityispiirteisiin sekä unkarilaisiin juhliin ja tapakulttuuriin.

Suoritustavat

Luennot, audiovisuaaliset ja kirjalliset materiaalit, sekä suulliset ja kirjalliset tehtävät.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen tunneille, harjoitukset sekä kurssikoe. Arviointi kurssikokeen ja jatkuvan näytön perusteella.

Learning outcomes

Taitotaso A2.1- peruskielitaidon alkuvaihe. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:

- kertoa säästä ja tulkita sääennusteita
- kertoa päiväohjelmastaan sekä jokapäiväisistä askareista
- kertoa harrastuksistaan ja vapaa-ajan vietosta
- toimia arkipäivän asioimistilanteissa
- kertoa terveydentilastaan
- kirjoittaa lyhyitä kirjeitä ja viestejä

Opiskelija hallitsee monipuolisesti arkisia toimintoja kuvaavia verbejä sekä ajanilmauksia, apuverbit ja infinitiivirakenteen käytön sekä kehoon ja terveyteen sekä vapaa-ajanviettoon liittyvän perussanaston.

Description of prerequisites

Unkari 2 tai vastaavat tiedot.

Literature

  • Unkaria helposti 1. Markus, Kaija; Vecsernyés, Ildikó; Wichmann; Irene. Helsinki: Suomi-Unkari Seura, 2012.; ISBN: 9789526781501

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item