XUN0002 Hungarian 2 (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Hungarian
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssin aihepiirejä ovat kaupunki, asuminen ja matkustaminen. Kurssilla opetellaan myös asioimaan ravintolassa sekä kaupassa. Lisäksi laajennetaan verbivarastoa ja opitaan kertomaan jokapäiväisistä askareista. Kaupunkiteeman yhteydessä päästään tutustumaan myös tarkemmin muutamiin Unkarin kaupunkeihin.

Suoritustavat

Luennot, audiovisuaaliset ja kirjalliset materiaalit, sekä suulliset ja kirjalliset tehtävät.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen tunneille, harjoitukset sekä kurssikoe.
Arviointi kurssikokeen ja jatkuvan näytön perusteella.

Learning outcomes

Taitotaso A1, perustason kielitaidon täydentäminen. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:

- asioida ravintolassa tuttuja fraaseja käyttäen
- tehdä ostoksia
- kertoa jokapäiväisistä askareista
- kysyä ja neuvoa tietä sekä kertoa paikkojen sijainnista
- kuvailla asumisympäristöään
- käyttää liikeverbejä sekä paikallissijoja

Opiskelija hallitsee verbin perustaivutuksen, postpositioiden käytön sekä ruokailuun, pukeutumiseen sekä kaupunkiin ja asumiseen liittyvän perussanaston.

Description of prerequisites

Unkari 1 tai vastaavat tiedot.

Literature

  • Unkaria helposti 1. Markus, Kaija; Vecsernyés, Ildikó; Wichmann; Irene. Helsinki: Suomi-Unkari Seura, 2012.; ISBN: 9789526781501

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item