XSLX001 Slavic Languages and Nations (3–4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opiskelija tutustuu slaavilaisiin kieliin ja kansoihin. Kurssilla tutkitaan eri slaavilaisten kielten rakenteita vertaillen lähisukukieliä (esim. länsislaavilaisia, etelä- ja itäslaavilaisia kieliä). Kurssilla tutustutaan slaavilaisten kansojen historiaan ja kulttuuriin slaavilaisten kielten puhujien näkökulmasta. Kurssi sopii myös muiden kielten sekä humanististen tieteiden opiskelijoille.

Suoritustavat

Luennot ja harjoitukset, ryhmätyöskentely, slaavilaisten vieraiden esitelmät omasta maasta, kielistä ja kulttuurista, reflektiivinen oppimispäiväkirja.

Arviointiperusteet

Kertausessee (valinnainen aihe) ja /tai oppimispäiväkirja.

Learning outcomes

Kurssin käytyään opiskelija kykenee

- tunnistamaan slaavilaisia lähisukukieliä yhdistävät ja erottavat piirteet
- tuntee myös kunkin kielen sekä maan / kansan historiaa
- osaa tunnistaa ja erottaa eri slaavilaisia kieliä sekä
- tuntee yksittäisten slaavilaisten kansojen historiaa pääpirteittäin
- on tietoinen kulttuurienvälisistä eroista

Additional information

Monikielinen ja monikulttuurinen kurssi.

Study materials

Saurio,P. Slaavilaisista kansoista ja kielistä, Helsinki 2007, 2009.
Nuorluoto, J. Slaavien kirjalliset traditiot ja kirjakielet. Yliopistopaino, Helsinki, 2003. ISBN 951-570-559-2
Schenker, A.M. The Dawn of Slavic. An Introduction to Slavic Philology.Yale university press, New Haven & London, 1995. ISBN 0-300-05846-2.

Literature

  • Schenker, A.M. The Dawn of Slavic. An Introduction to Slavic Philology.Yale university press, New Haven & London, 1995.; ISBN: 0-300-05846-2
  • Nuorluoto, J. Slaavien kirjalliset traditiot ja kirjakielet. Yliopistopaino, Helsinki, 2003.; ISBN: 951-570-559-2

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item