XSAX006 German 6 (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla laajennetaan ja aktivoidaan jokapäiväistä sanastoa. Kurssilla käsitellään monipuolisesti arkipäivän aiheita tekstien sanastoharjoitusten, kirjoitelmien ja suullisten harjoitusten avulla. Kerrataan mm. sivulauseita sekä syvennytään tarkemmin relatiivilauseisiin, passiivin muodostamiseen sekä futuuriin. Vahvistetaan ja monipuolistetaan kielen rakenteiden käyttöä.

Kurssin taso on A2-B1.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja tehtävien suorittaminen.

Arviointiperusteet

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin, kirjoitelma ja kirjallinen tentti.

Learning outcomes

Tavoitteena on, että kurssin käytyäsi
- ymmärrät hyvin puhetta, joka käsittelee monipuolisesti arkipäivän aiheita (esim. perhe-elämä, kodinhoito, ympäristönsuojelu)
- selviydyt saksaksi hyvin arkitilanteista ja osaat ottaa spontaanisti osaa arkipäivän aiheita käsitteleviin keskusteluihin ja ilmaista mielipiteesi

Description of prerequisites

Kurssille osallistuminen edellyttää saksan kielen perustaitoa, kurssien XSA0001-XSAX005 suorittamista tai muulla tavoin hankittua vastaavaa kielitaitoa.

Study materials

Einverstanden! 3 kappalet 6-10.

Literature

  • Kudel & Kyyhkynen: Einverstanden! 3, Otava; ISBN 978-951-1-21124-2

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item