XSAT1003 Business German for Beginners 4 (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi saksan kielen perusrakenteita: sivulausetyypit, refleksiiviverbit, adjektiivin taivutus ja vertailu, konjunktiivi sekä harjoitellaan sosiaalisissa ja liike-elämän viestintätilanteissa tarvittavia taitoja.

Opintojakson jälkeen opiskelija:
- osaa toimia selkeissä puhelintilanteissa
- osaa esitellä yritystä ja sen toimintaa
- osaa toimia liikematkatilanteissa
- tuntee kirjallisen liikeviestinnän perustekstityypit
- osaa laatia lyhyehköjä saksankielisiä kirjallisia viestejä

Suoritustavat

Osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin, itsenäinen työskentely ja kirjallinen tentti.

Arviointiperusteet

Osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin, itsenäisesti suoritettavat tehtävät, oppimispäiväkirja/kirjallinen tentti.

Learning outcomes

- opiskelija hallitsee saksan kielen rakenteita ja kaupallista ja taloussanastoa
- opiskelija osaa toimia sosiaalisissa viestintätilanteissa
- opiskelija osaa toimia liike-elämän perusviestintätilanteissa
- opiskelija ymmärtää yrityksen arkipäivää ja ajankohtaisia aiheita käsittelevästä tekstistä pääkohdat ja osaa etsiä tietoa saksankielisistä lähteistä

Description of prerequisites

Liikesaksan alkeet 1-3 tai vastaavat taidot.

Literature

  • Sander et al. DaF im Unternehmen A1/A2 Kursbuch 1. Auflage 2016.; ISBN: 978-3-12-676460-5
  • Sander et al. DaF im Unternehmen A1/A2 Übungsbuch 1. Auflage 2016.; ISBN: 978-3-12-676459-9

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item