XSAT1002 Business German for Beginners 3 (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi saksan kielen perusrakenteita: perfekti, akkusatiivi ja datiivimuotoja, prepositioita, imperfektimuotoja sekä harjoitellaan sosiaalisissa ja liike-elämän viestintätilanteissa tarvittavia taitoja.

Opintojakson jälkeen opiskelija:
- osaa kuvailla pääasioita yrityksestä ja sen toiminnoista
- osaa toimia erilaisissa matkustustilanteissa
- osaa toimia yrityksen tilaisuuksiin liittyvissä tilanteissa
- osaa kuvata asuntoa ja asuinpaikkaa
- osaa kertoa koulutuksesta ja ammateista

Suoritustavat

Osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin, itsenäinen työskentely ja kirjallinen tentti.

Arviointiperusteet

Osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin, Itsenäisesti suoritettavat tehtävät, oppimispäiväkirja/kirjallinen tentti.

Learning outcomes

- opiskelija hallitsee saksan kielen perusrakenteita ja liike-elämän perussanastoa
- opiskelija osaa toimia melko hyvin sosiaalisissa viestintätilanteissa
- opiskelija osaa toimia yksinkertaisissa liike-elämän viestintätilanteissa
- opiskelija ymmärtää selkeästä yrityksen arkipäivää ja ajankohtaisia aiheita käsittelevästä tekstistä pääkohdat

Description of prerequisites

Liikesaksan alkeet 1-2 tai vastaavat taidot.

Literature

  • Sander et al. DaF im Unternehmen A1/A2 Übungsbuch 1. Auflage 2016; ISBN: 978-3-12-676459-9
  • Sander et al. DaF im Unternehmen A1/A2 Kursbuch 1. Auflage 2016; ISBN: 978-3-12-676460-5

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item