XSAT1001 Business German for Beginners 2 (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi saksan kielen perusrakenteita: prepositioita, lisää verbin taivutusta, modaaliverbit, perfektimuotoja, imperatiivimuotoja, nominatiivin ja akkusatiivin käyttö, omistuspronominit sekä harjoitellaan sosiaalisissa ja liike-elämän viestintätilanteissa tarvittavia perustaitoja.

Opintojakson jälkeen opiskelija:
- osaa kuvailla pääasioita yrityksestä ja työtehtävistä
- osaa toimia ravintolatilanteissa
- osaa kysyä ja neuvoa tietä
- ymmärtää saamiaan selkeitä ohjeita ja osaa reagoida niihin
- hallitsee yritysjuhlaan liittyvää sanastoa; ymmärtää kutsun ja osaa vastata siihen

Suoritustavat

Osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin, itsenäinen työskentely ja kirjallinen tentti.

Arviointiperusteet

Osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin, itsenäisesti suoritettavat tehtävät, oppimispäiväkirja/kirjallinen tentti.

Learning outcomes

- opiskelija hallitsee saksan kielen perusrakenteita ja liike-elämän perussanastoa
- opiskelija osaa toimia saksaksi yksinkertaisissa sosiaalisissa viestintätilanteissa
- opiskelija osaa toimia yksinkertaisissa liike-elämän viestintätilanteissa
- opiskelija osaa hahmottaa selkeästä yrityksen arkipäivää ja ajankohtaisia aiheita käsittelevästä tekstistä pääkohdat

Description of prerequisites

Liikesaksan alkeet 1 tai vastaavat tiedot.

Literature

  • Sander et al. DaF im Unternehmen A1/A2 Kursbuch 1. Auflage 2016.; ISBN: 978-3-12-676460-5
  • Sander et al. DaF im Unternehmen A1/A2 Übungsbuch 1. Auflage 2016.; ISBN: 978-3-12-676459-9

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item