XSA0624 Business German (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Arkipäivän tilanteet, small talk, ensimmäiset yrityskontaktit, puhelinkeskustelut, diagrammien esittelyt ja lyhyet suulliset esitykset.

Suoritustavat

Pari- ja pienryhmätyöskentely, roolileikit, yksilölliset esitykset.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen, suulliset esitykset ja suullinen yritysesittely.

Learning outcomes

Suullisen kielitaidon kehittäminen sille tasolle, että sillä tulee toimeen työelämän tilanteissa. Tutustuminen saksankieliseen yrityskulttuuriin ja -diskurssiin.
Kurssin jälkeen opiskelijan pitäisi:
- osata pitää erilaisia liikeasioihin liittyviä esityksiä suhteellisen esteettömästi.
- osata kommunikoida melko sujuvasti ja spontaanisti natiivien puhujien kanssa ja kehittää erilaisia ideoita ja antaa valaisevia esimerkkejä.
- osata selittää ja perustella näkökantani suhteellisen tehokkaasti keskusteluissa sekä liikeneuvotteluissa.
- pystyä ymmärtämään pääideat monimutkaisesta, konkreettisiin ja abstrakteihin aiheisiin liittyvästä puheesta, varsinkin jos aihe liittyy liike-elämään tai akateemisiin tai kulttuurisiin konteksteihin.

Tavoitetaso B1,1-2

Additional information

Pakollinen kurssi kauppatieteen saksan kielen opinnoissa.

Description of prerequisites

XSAX007 Liikesaksa 1 ja XSAX008 Liikesaksa 2. Wirtschaftsdeutsch -kurssi suositellaan 

suoritettavaksi ennen tätä kurssia.

Compulsory prerequisites

Recommended prerequisites

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item