XSA0004 German for Beginners 4 (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
German, Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla harjoittelet ostoksilla käymistä, kuvailemaan ulkonäköä, kertomaan omasta asuinalueestasi, lomasta ja vapaa-ajasta sekä työelämästä. Syvennät myös osaamistasi ääntämisessä. Kulttuuritietämyksesi saksankielisistä maista laajenee. Kurssilla käsitellään adjektiivin taivutus ja vertailu, refleksiiviverbit, imperfekti sekä pluskvamperfekti, konditionaalin vastineet, infinitiivi + zu -rakenne ja relatiivipronominit.

Suoritustavat

Kontaktiopetusta kolme kaksoistuntia viikossa yhden periodin ajan. Kirjallinen ja suullinen koe.

Arviointiperusteet

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin sekä kirjallinen ja suullinen tentti.

Learning outcomes

Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi:
- osata käyttää saksan kieltä arkitilanteissa
- ymmärtää selkeää puhetta tutuista aiheista
- osata keskustella tutuista arkipäivän tapahtumista

Additional information

Kontaktiopetusta kolme kaksoistuntia viikossa yhden periodin ajan.

Description of prerequisites

XSA0001- XSA0003 tai vastaavat tiedot.

Study materials

Oppikirja Hallo! 2, kappaleet 7-12

Literature

  • Kauppi - Odell: Hallo! 2, Finn Lectura; ISBN 978-951-792-735-2

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item