XRVX1000 Written Communication for Swedishspeakers (2–3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opiskelija perehtyy kirjoitetun asiatekstin normeihin sekä harjoittelee tieteellisen tekstin kirjoittamista ja saa palautetta.

Suoritustavat

Opintojakso suoritetaan itsenäisinä tehtävinä. Opintojakso koostuu kielenhuollon tentistä, sekä kirjallisista tehtävistä, joista sovitaan erikseen vastaavan lehtorin kanssa.

Arviointiperusteet

Hyväksytysti suoritetun kielenhuollon tentin yhteydessä osoitettu osaaminen sekä hyväksytysti suoritetut erilliset kirjalliset tehtävät.

Learning outcomes

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa kirjoittaa kielenhuollon normien mukaista ruotsinkielistä asiatekstiä, sekä osaa hyödyntää erilaisia kielenhuoltoon liittyviä lähteitä. Opiskelija hallitsee tieteellisten tekstilajien konventioita.

Additional information

Opintojakso on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille, joiden sivistyskieli on ruotsi. Sivistyskielellä tarkoitetaan ylioppilaskirjoituksissa kirjoitettua äidinkieltä. Lisätietoja suorittamisesta osoitteessa https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kielitarjonta/ruotsi/svensksprakiga sekä vastaavalta lehtorilta pekka.c.saaristo@jyu.fi

Description of prerequisites

Ylioppilaskirjoitusten yhteydessä suoritettu ruotsi äidinkielenä, tai muulla tavoin hankitut vastaavat esitiedot.

Study materials

Reuter, Mikael: Översättning och språkriktighet (Flera upplagor) (s. 9-77) tai
Reuter, Mikael: Så här ska det låta. Om finlandssvenska och språkriktighet.
Språkriktighetsboken. Utarbetad av Svenska språknämnden (s.41-383).
Svenska skrivregler. Språkrådet (s. 103-209).

Literature

  • Reuter, Mikael: Så här ska det låta. Om finlandssvenska och språkriktighet.
  • Reuter, Mikael: Översättning och språkriktighet
  • Svenska skrivregler. Språkrådet
  • Språkriktighetsboken. Utarbetad av Svenska språknämnden

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item