XRUX1001 Ruotsin valmentava verkkomoduuli (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Moduuli on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. Moduulilla harjoitellaan opintoihin ja työelämään liittyvää sanastoa sekä kerrataan keskeisimpiä kielioppirakenteita.

Suoritustavat

Materiaali koostuu erilaisista teksteistä, videoista ja tehtävistä Moodlessa. Opintojakso suoritetaan itsenäisesti tutoropettajan avulla.

Arviointiperusteet

Osasuoritusten hyväksytty suorittaminen.

Learning outcomes

• Tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan kielenoppijana ja osaa arvioida kielitaitoaan
• Osaa kertoa itsestään ja yliopisto-opinnoistaan käyttäen kielen perusrakenteita ja sanastoa.
• Osaa ilmaista mielipiteitään opintoihin liittyvistä aihepiireistä
• Osaa lukea kohdekielisiä tekstejä
• Osaa etsiä tietoa ruotsiksi
• Osaa hyödyntää opiskelussaan apuvälineitä kuten sanakirjoja, kielioppeja ja Internetiä

Description of prerequisites

Lukio-opinnot tai muu opintoväylä. (moduuli ei ole alkeiskurssi)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item