XRUX015 Activate your Swedish - Writing Module (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Swedish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Moduuli on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. Moduulilla harjoitellaan erilaisten tekstien kirjoittamista, esim. sähköpostiviesti, alakohtaiseen aiheeseen liittyvä kirjoitelma. Mm. prosessikirjoittamista käytetään työtapana. Keskeistä kielioppia kerrataan kirjoitustehtävien yhteydessä. Tämä moduuli soveltuu myös tutkintoon kuuluvan ruotsin kirjalliseen tenttiin valmistautumiseen.

Suoritustavat

Lähiopetus: läsnäolo ja hyväksytyt osasuoritukset.
Verkkokurssi: läsnäolo ensimmäisellä luentokerralla, osasuoritusten hyväksytty suorittaminen.

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksessa läsnäolo, osasuoritusten hyväksytty suorittaminen.
Verkkokurssilla läsnäolo ensimmäisellä luentokerralla, osasuoritusten hyväksytty suorittaminen.

Learning outcomes

Osaa kirjoittaa opinnoistaan ja omasta alastaan.
Osaa arvioida omaa tuotostaan.
Osaa etsiä tietoa alastaan ja hyödyntää apuvälineitä kuten sanakirjoja, kielioppeja ja Internetiä kirjoittaessaan.
Tavoitteena B1-taitotaso.

Description of prerequisites

Lukio-opinnot tai muu opintoväylä. Moduulille osallistuminen ei edellytä Ruotsin valmentavan moduulin suorittamista.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item