XRUX014 Activate your Swedish - Basic Module (2–3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Swedish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Moduuli soveltuu opiskelijoille, joiden ruotsin kielen opiskelusta on jo aikaa ja/tai joiden kielitaito on heikohko. Moduuli on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. Moduulilla kerrataan ruotsin kielen keskeisimmät kielioppirakenteet ja harjoitellaan vapaa-aikaan, opintoihin sekä työelämään liittyvää sanastoa erilaisten keskustelu-, kuuntelu- ja kirjoitusharjoitusten avulla. Lisäksi kurssilla tutustutaan oman tieteenalan aihepiiriin.

Suoritustavat

Läsnäolo, osasuoritusten hyväksytty suorittaminen sekä kirjallinen tentti.

Arviointiperusteet

Läsnäolo, osasuoritusten hyväksytty suorittaminen sekä kirjallinen tentti.

Learning outcomes

Osaa käyttää kielen perusrakenteita ja sanastoa kertoessaan itsestään ja yliopisto-opinnoistaan sekä kirjallisesti että suullisesti
Osaa keskustella ja ilmaista mielipiteensä arkipäiväisistä ja ajankohtaisista asioista
Osaa lukea kohdekielisiä tekstejä
Osaa hyödyntää apuvälineitä kuten sanakirjoja, kielioppeja ja Internetiä
Tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa kielenoppijana
Osaa käyttää erilaisia kielenoppimisstrategioita ja arvioida omaa kielitaitoaan
Tavoitteena B1-taitotaso

Description of prerequisites

Lukio-opinnot tai muu opintoväylä. (moduuli ei ole alkeiskurssi)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item