XRUX009 Complementary Web-Based Swedish Course 2 (2–3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Swedish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Hjälpis on ruotsin kielen valmentava kurssi verkossa ja on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. Kurssi valmistaa opiskelijaa tutkintoon kuuluvaa kurssia varten tai tukee sen suorittamista.

Kurssi koostuu viidestä osiosta: Komma igång, Studier, Arbete, Kunskapsområden, Eget område. Kurssi suoritetaan itsenäisesti tekemällä osioihin liittyviä tehtäviä, jotka koostuvat mm. erilaisista teksteistä ja videoklipeistä, joista tutor antaa palautetta. Tehtävien avulla kerrataan ja laajennetaan sanavarastoa ja rakenteita. Lisäksi harjoitellaan kuullun- ja tekstinymmärtämistä sekä tehdään kirjoitusharjoituksia.

Varsinaisia kielioppiharjoituksia kurssilla ei ole, sillä kielioppi kytkeytyy kaikkiin käsiteltäviin teemoihin ja tehtäviin. Tutor antaa kehittämisideoita ja yksilöllistä palautetta kieliopin itsenäisen harjoittelun tueksi.

Suoritustavat

Kurssi koostuu tutorin tukemasta itsenäisestä työskentelystä Moodle-oppimisympäristössä.

Arviointiperusteet

Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan aktiivinen osallistuminen verkossa sekä annettujen kurssitehtävien hyväksytty suorittaminen.

Learning outcomes

Kurssin jälkeen opiskelija osaa kertoa omasta opiskelualastaan, pystyy lukemaan kohdekielisiä tekstejä, kertomaan ajankohtaisista, omaan alaan liittyvistä teemoista sekä analysoida omaa ruotsin kielen oppimistaan. Tavoitteena B1-taitotaso.

Description of prerequisites

Kielen perusrakenteiden hyvä hallinta.
Kurssille osallistuminen ei edellytä ruotsin valmentavien moduulien tai Nätfräsch-verkkokurssin suorittamista.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item