XRAT1000 Study Trip to France (2–4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
French
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kaksikielinen tiimitoimintapäivä suomea opiskelevien ranskalaisopiskelijoiden kanssa
Yritysvierailu ja vierailu yhteen kansainväliseen järjestöön
Tapaamisia ja keskusteluja ranskaksi sekä Suomen Ranskan suurlähetystön edustajien, Suomalais-ranskalaisen kauppakamarin että YLEn Pariisin kirjeenvaihtajan kanssa
Toimintaa Suomen Ranskan instituutissa
Partimoine français – vierailuja historiallisiin kulttuurikohteisiin
Tutustutaan taiteisiin – musiikki, teatteri, elokuva, taide

Kohderyhmä: Kauppatieteen opiskelija ja Etudes françaises –opintokokonaisuuden suorittajat

Suoritustavat

Ryhmä- ja yksilötehtäviä ennen opintomatkaa ja opintomatkan aikana. Aktiivinen osallistuminen matkalle sekä suullinen ja kirjallinen raportointi matkan aikana ja sen jälkeen.

Arviointiperusteet

Matkaohjelmaan valmistavat tehtävät ennen matkaa, aktiivinen osallistuminen matkalle, ranskankielinen raportti matkan jälkeen.

Learning outcomes

Matkan jälkeen opiskelija:

kykenee toimimaan hyvin ranskan kielellä työelämän vuorovaikutustilanteissa.
kykenee oma-aloitteiseen tiedonhankintaan ranskaksi
on testannut tiimityötaitojaan monikielisessä ympäristössä
osaa raportoida ymmärrettävästi ja selkeästi ranskaksi, sekä suullisesti että kirjallisesti

Additional information

Etusijalla ne Yrityksen taloustieteen maisterivaiheen pääaineopiskelijat, joilla ranska on opinnoissa toinen vieras kieli.

Ilmoittautuminen Sisussa.

Etudes françaises -kokonaisuutta tekevät opiskelijat ja Yrityksen taloustieteen sivuaineopiskelijat ottakaa yhteyttä myös Teija Natriin sähköpostitse (teija.natri@jyu.fi).

Description of prerequisites

Kauppatieteilijöille suunnattujen ranskan kurssien (XRAT001, XRAT005 ja XRAT004) suorittaminen ennen opintomatkaa TAI ranskan kirjallinen ja suullinen tuottaminen vähintään tasolla B1+.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item