XRAT005 French and Economy (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, French
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Vapaavalintainen kurssi kaikille opiskelijoille. Kauppakorkeakoulun opiskelijoille, joilla ranska on 2. vieras kieli, kurssi on osa heille räätälöityä opetusta. Kurssi käy myös osaksi Etudes françaises -opintokokonaisuutta.
TEEMA: Ranskalainen talous ja yrityselämä: Yleistä Ranskan taloudesta, yrityselämästä ja markkinoinnista.
SISÄLTÖ: Kurssilla tutustutaan Ranskan yritys- ja talouselämään sekä talousranskan erityispiirteisiin. Kurssilla harjoitellaan kaikkia kielitaidon osa-alueita.

Suoritustavat

Kirjallisia ja suullisia tehtäviä ja harjoituksia sekä kirjallisen että kuvamateriaalin pohjalta.

Arviointiperusteet

Arviointi pohjautuu kurssitavoitteisiin. Osa kurssitehtävistä arvioidaan. Lisäksi luetunymmärtämisen ja kuullunymmärtämisen taito testataan erikseen.

Learning outcomes

Tavoitteena vahvistaa itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaitoa (B1-B2 Eurooppalainen viitekehys).

Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
- kyetä ymmärtämään sekä kirjoitettua että suullista yleistä talous- ja yrityselämän viestintää
- kyetä hahmottamaan ja osittain omaksumaan ranskalaisen liikeviestinnän olennaisia piirteitä
- osata keskustella talous ja yritys-elämästä käyttäen sopivaa sanastoa ja rakenteita
- osata laatia rakenteeltaan selkeitä tekstejä
- pystyä esittelemään lyhyesti omaa alaansa

Après le cours, l’étudiant devrait:
- comprendre aussi bien la communication écrite que la communication orale dans la vie économique et dans les entreprises
- être capable de distinguer et partiellement adopter des traits de la communication commerciale
- parler de la vie économique et des entreprises en utilisant des mots et des structures appropriés
- savoir écrire des textes cohérents
- savoir présenter son domaine brièvement

Description of prerequisites

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1-B2), esim. ranskan valmentavan kurssin suorittaminen. Niiden kauppakorkean opiskelijoiden, joille ranska on 2. vieras kieli, suositellaan suorittavan kurssin XRAT001 Ranska ja yhteiskunta ennen tälle kurssille tuloa.

Study materials

Opettajan laatima materiaali Moodlessa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item