XRA0022 Writing in French (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
French
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

TEEMA: Miten oppia kirjoittamaan ranskaksi, tekstitaitoja soveltaen, itsenäisesti?
SISÄLTÖ: Kurssilla opetellaan kommunikoimaan kirjallisesti erityyppisiä tekstejä lukien ja tuottaen, syventäen rakenteiden ja merkitysten hallintaa. Kurssilla aloitetaan lyhyistä teksteistä (kirjeet, viestit) ja edetään erilaisten tekstimallien mukaan pitempien ja kompleksisempien kirjoitelmien laadintaan (kertomukset, raportit).

Suoritustavat

Kirjoitus- ja lukutehtäviä tunnilla ja kotitehtävinä.

Arviointiperusteet

Kurssitehtäviin perustuva arviointi.

Learning outcomes

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (Eurooppalainen viitekehys vahva B1)

Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
- osata kirjoittaa itsenäisesti ja selkeästi muodoltaan, aiheiltaan ja tavoitteiltaan erilaisia tekstejä ja soveltaa niihin oppimiaan kielen rakenteita.
- osata hyödyntää sanakirjaa käyttääkseen aiheeseen sopivaa sanastoa ja sopivia lauserakenteita sidosteisen tekstin laatimiseksi.

Description of prerequisites

Hyvä perustason kielitaito (A2-B1), esim. valmentava kurssi.
Ranskan kielioppikurssin suorittaminen joko kirjoitusharjoitusten rinnalla tai sitä ennen on suositeltavaa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item