XRA0021 Text and Culture (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, French
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Vapaavalintainen akateemisen tason kurssi kaikille opiskelijoille. Osa Etudes françaises -opintokokonaisuutta.
TEEMA: Ranskankielinen kulttuuri ja yhteiskunta eri tekstilajien kautta (myös musiikki ja elokuva)
SISÄLTÖ: Kurssilla harjoitellaan mm. lukustrategioita: tärkeimmän asiasisällön ja ydinlauseiden löytäminen tekstistä, tekstin tiivistäminen sekä tekstin kirjoittajan mielipiteiden tiedostaminen. Kurssilla käydään läpi eri tekstityyppien tyylikeinoja ja pohditaan tekstin ja sen taustalla olevan kulttuurin yhteyttä.

Suoritustavat

Luetun- ja kuullunymmärtämisharjoituksia, keskusteluharjoituksia ryhmissä.

Arviointiperusteet

Arviointi pohjautuu kurssin tavoitteisiin. Arvioidaan kurssin aikana suoritettuja tehtäviä, esim. tekstien kommentointi ja tiivistäminen.

Learning outcomes

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito luetunymmärtämisessä (Eurooppalainen viitekehys vähintään vahva B1).
Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan:
tiedostavan erityyppisten tekstien rakenteita ja ominaispiirteitä sekä vaikuttamiskeinoja (esim. kirjoittajan keinot ilmaista mielipiteensä)
pystyvän poimimaan tekstistä sen pääsisällön
pystyvän hakemaan itsenäisesti tietoa ranskankielisistä lähteistä ja raportoimaan aiheesta muille
ymmärtävän, miten tekstin taustalla oleva kulttuuri näkyy tekstissä

Description of prerequisites

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito luetunymmärtämisessä ( B1--> Eurooppalainen viitekehys) ja vähintään hyvä perustason kielitaito kuullunymmärtämisessä (A2-->), esim. ranskan valmentavan kurssin suorittaminen.

Study materials

Mm. ajankohtaiset lehdistötekstit ja akateemiset tekstit, TV, elokuvat/dokumentit, internet-sivut.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item