XRA0019 Oral Skills in French (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, French
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Vapaavalintainen akateemisen tason kurssi kaikille opiskelijoille. Osa Etudes françaises -opintokokonaisuutta.
TEEMA: Ranskalainen kulttuuri ja yhteiskunta
SISÄLTÖ: Keskustelu- ja kuullunymmärtämisharjoituksia sekä pienimuotoisia suullisia esityksiä.
Aihepiireinä mm. yliopisto-opiskelu, Suomen ja Ranskan vertailu (yhteiskunta, kulttuuri, arvot), ranskalainen kulttuuri ja yhteiskunta, ajankohtaiset asiat sekä opiskelijoiden omat erikoistumisalat.

Suoritustavat

Keskusteluharjoituksia ryhmissä, kuullunymmärtämistehtäviä, pienimuotoisia suullisia esityksiä - myös opiskelijoiden omilta erikoistumisaloilta.

Arviointiperusteet

Arviointi pohjautuu kurssin tavoitteisiin. Arvioidaan kurssin aikana suoritetut suulliset tehtävät, ryhmätöiden raportointi sekä suullinen esitys (myös ääntäminen). Tuntiaktiivisuus vaikuttaa arvosanaan.

Learning outcomes

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (Eurooppalainen viitekehys vähintään B1)

Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
- kyetä etukäteen valmistautumalla keskustelemaan omasta erikoisalastaan ja spontaanisti yleisistä aihepiireistä.
- selviytyä tavallisimmista kommunikaatiotilanteista, jotka liittyvät ranskalaiseen yliopisto-opiskeluun tai työelämään.
- pystyä kuvailemaan kokemuksiaan, perustelemaan mielipiteensä sekä kertomaan tapahtumista.
- kyetä näkemään lähtö- ja kohdekulttuurien eroja sekä erottamaan arkikielen ja huolitellusta tyylistä.

Description of prerequisites

Hyvä perustason kielitaito (~B1 Eurooppalainen viitekehys), esim. ranskan valmentavan kurssin suorittaminen.

Study materials

Opettajan ohjeiden mukaan.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item