XRA0015 Normative Grammar in French (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, French
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Vapaavalintainen kurssi yleisiin kieliopintoihin tai osa Etudes Françaises-opintokokonaisuutta.
TEEMA: Ranskan kielen rakenteet
SISÄLTÖ: Kurssilla harjoitellaan kieliopillisten muotojen käyttöä eri konteksteissa, ohjataan tuottamaan sujuvaa ja oikeakielistä ranskaa ja annetaan valmiuksia eri käyttörekistereiden tiedostamiseen: kirjoitettu/puhuttu kieli, muodollinen/epämuodollinen kielenkäyttö. Ranskan ja suomen välisiä eroja tarkastellaan niissä rakenteissa, jotka tuottavat suomalaisille vaikeuksia.

Suoritustavat

Kurssi sisältää eri rakenteisiin perehdyttävien esittelyosuuksien lomassa harjoituksia ryhmässä sekä kotitehtävinä.

Arviointiperusteet

Kirjallinen tentti kurssin päättyessä.

Learning outcomes

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (Eurooppalainen viitekehys vähintään vahva B1

Kurssin tavoitteena on selkiyttää ja syventää opiskelijoiden tietoja ranskan kielen rakenteista, ohjata tuottamaan sujuvaa ja oikeakielistä ranskaa sekä antaa valmiuksia eri käyttörekistereiden tiedostamiseen (kirjoitettu/puhuttu kieli, muodollinen/epämuodollinen kielenkäyttö).

Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
- hallita vaativia lauserakenteita sekä kielelliset keinot selkeän tekstin laatimiseksi.
- omata selkeä käsitys ranskan kielen rakenteesta ja taito käyttää sitä oikein.

Description of prerequisites

Ranskan valmentava kurssi.

Study materials

Delatour et al., Nouvelle grammaire du français (Hachette). Lisäksi opettajan laatima materiaali.

Literature

  • Delatour et al., Nouvelle grammaire du français (Hachette). Lisäksi opettajan laatima materiaali.; ISBN: 2.01.155271.0

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item