XRA0012 Activated French (2–5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, French
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Ranskan aktivointikurssi on kertaava peruskielitaitokurssi tason A1 jo saavuttaneille (ranska 1-2 kurssit käyneille), joilla seuraava kielitaidon taso on saavuttamatta, hataralla pohjalla tai päässyt unohtumaan.
Aktivointikurssi on siis intensiivinen versio Ranska 3 ja Ranska 4 -kursseista.

ASEMA: jatkokurssi, joka on tarkoitettu kaikille yliopiston opiskelijoille, joille Ranska 3 ja Ranska 4 -kurssit eivät ole sopineet
TEEMA:Elämää ja arkea Ranskassa
SISÄLTÖ: Aihepiireinä ranskaksi selviäminen arkipäivän tilanteissa (esim. lääkärissäkäynti).

Suoritustavat

Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.

Arviointiperusteet

Kirjoitetun kielen, sanaston ja kieliopin taidot arvioidaan tentillä kurssin päättyessä arvosanoilla 1-5 ja suullisen kielitaidon kehittymistä pyritään arvioimaan kurssin aikana (mikäli kurssikoko sen sallii). Opettaja ilmoittaa kurssin alussa tarkemmat arviointikriteerit.

Learning outcomes

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (A2 - B1 Eurooppalainen viitekehys)
Suoritettuaan kurssin hyvin arvosanoin opiskelija:
- osaa kommunikoida ymmärrettävästi arkielämän eri konteksteissa.
- kykenee keskustelemaan ranskaksi.
- hahmottaa eri kielenkäytön piirteitä.
- ymmärtää jonkin verran ranskalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria.

Description of prerequisites

EDELTÄVÄT OPINNOT: Itsenäisen kielenkäyttäjän perustaidot (A2 ->), esim. Ranska 1, 2 -kurssit tai vastaavat opinnot.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item