XRA0009 Remedial French (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, French
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Vapaavalintainen kurssi kaikille yliopisto-opiskelijoille. Pakollinen taloustieteen opiskelijoille, jos ranska on 2. vieras kieli. Osa Etudes françaises -opintokokonaisuutta.
TEEMA: Ranskan kieli, kulttuuri ja yhteiskunta
SISÄLTÖ: Kurssi räätälöidään kulloisenkin opiskelijaryhmän mukaan. Aiheita esim. akateeminen opiskelu ja työ Ranskassa, yhteiskunnalliset ja kulttuuriaiheet.

Suoritustavat

Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.

Arviointiperusteet

Formatiivinen arviointi testien, itse- ja vertaisarvioinnin muodossa. Kurssilla arvioidaan, onko eri taitoalueiden tavoitteet (ks. tarkemmet arviointikriteerit kurssin kotisivulta) saavutettu, jokainen erikseen arvosanalla 1-5.

Learning outcomes

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (Eurooppalainen viitekehys, ymmärtäminen B1+, tuottaminen B1-).

Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
- osata hahmottaa ranskan yleiskielen suullisen ja kirjallisen vuorovaikutuksen eroja
- pystyä ymmärtämään yleiskielistä puhetta ja tekstejä myös ilman sanakirjaa, mikäli aihe on tuttu
- selviytyä itsenäisesti sekä suullisesti että kirjallisesti arki- ja opiskeluelämän lyhyissä vuorovaikutustilanteissa
- osata arvioida vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kielen oppijana
- ottaa itse vastuu oppimisestaan

Description of prerequisites

Ranska 3-4 kurssien suorittaminen tai lukion C/D-ranskan kursseja vastaavat taidot.

Study materials

Escalier 4, Sanoma Pro

Literature

  • Dervin-Kemppainen-Laine-Mokhtari-Tenhunen, Escalier 4, Sanoma Pro; ISBN: 978-952-63-1577-5

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item