XRA0007 French 3 (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, French
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Jatkokurssi, joka on tarkoitettu kaikille yliopiston opiskelijoille.
TEEMA: Sosiaalinen kanssakäyminen, Ranska ja sen kulttuuri
SISÄLTÖ: Aihepiireinä akateeminen opiskelu, työ ja vapaa-aika.

Suoritustavat

Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.

Arviointiperusteet

Kirjoitetun kielen, sanaston ja kieliopin taidot arvioidaan tentillä kurssin päättyessä arvosanalla 1-5 ja suullisen kielitaidon kehittymistä arvioidaan kurssin aikana. Arviointikriteerit löytyvät tarkemmasta tavoitetason kuvauksesta kurssin kotisivulta.

Learning outcomes

Laajempi perustason kielitaito (A2 -> Eurooppalainen viitekehys)
Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi:
- osata kommunikoida ranskaksi ja ilmaista tunteitaan ja mielipiteitään varmemmin
- ymmärtää pääkohdat yksinkertaisista asiateksteistä
- ymmärtää pääkohdat normaalitempoisesta puheesta, kun aihe tuttu

- osata päätellä merkityksiä

Description of prerequisites

Ranska 1-2 kurssien suorittaminen tai lukion D-ranskan kursseja vastaavat taidot.

Study materials

Escalier 2-3 (SanomaPro)

Literature

  • Escalier 2 (SanomaPro); ISBN: 978-952-63-0370-3

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item