XRA0006 French 2 (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, French
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Alkeiskurssi, joka on tarkoitettu kaikille yliopiston opiskelijoille.
TEEMA:Ympäristöni ja mielenkiintoni kohteet
SISÄLTÖ: Aihepiireinä ympäristön ja asioiden kuvailu ja niistä kertominen.

Suoritustavat

Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.

Arviointiperusteet

Kirjoitetun kielen, sanaston ja kieliopin taidot arvioidaan tentillä kurssin päättyessä arvosanalla 1-5 ja suullisen kielitaidon kehittymistä arvioidaan kurssin aikana. Arviointikriteerit löytyvät tarkemmasta tavoitetason kuvauksesta kurssin kotisivulta.

Learning outcomes

Perustason kielitaidon täydentäminen (A1 -> Eurooppalainen viitekehys)
Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi:
- osata selviytyä jokapäiväisisä asiointitilanteissa.
- osata kertoa lyhyesti elinympäristöstään, itsestään ja mielipiteistään.
- osata muodostaa yleiskäsitys helposta lehtitekstistä.
- ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta, jos aihe on tuttu.

Description of prerequisites

Peruskielitaitotason osittainen hallinta, esim. Ranska 1-kurssi tai vastaava.

Study materials

Escalier 1-2 (SanomaPro)

Literature

  • Escalier 2 (SanomaPro); ISBN: 978-952-63-0370-3

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item