XRA0005 French 1 (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, French
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Alkeiskurssi, joka on tarkoitettu kaikille yliopiston opiskelijoille.
TEEMA: Jokapäiväinen ympäristöni
SISÄLTÖ: Arkiset asiointitilanteet sekä itsestä kertominen.

Suoritustavat

Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.

Arviointiperusteet

Kirjoitetun kielen (lähinnä sanasto ja kielioppi) taidot arvioidaan tentillä kurssin päättyessä arvosanalla 1-5 ja suullisen kielitaidon kehittymistä arvioidaan kurssin aikana. Arviointikriteerit löytyvät tarkemmasta tavoitetason kuvauksesta kurssin kotisivulta.

Learning outcomes

Perustason kielitaito (A1 Eurooppalainen viitekehys)
Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi:
- selviytyä jokapäiväisistä perustilanteista sekä suullisesti että kirjallisesti
- saada selvää hitaasta ja selkeästä puheesta, kun puhutaan arkisista asioista tai kun asiayhteys on tuttu

Study materials

Escalier 1 (SanomaPro)

Literature

  • Escalier 1 (SanomaPro); ISBN: 978-952-63-2043-4

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item