XPVX006 Counselling Communication (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Ohjaustilanteen vuorovaikutusosaamisen tiedostaminen, havainnointi, harjoittelu ja analysointi. Keskeisiä teemoja ovat ohjaussuhteen ja ilmapiirin rakentaminen ja ylläpitäminen, ohjaukselliset menetelmät, dialogisuus, kuunteleminen ja ohjauksellinen kysyminen (sekä yksilötasolla että ryhmässä), rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen sekä palaute palautteesta.

Suoritustavat

Keskustelut, luennot, toiminnalliset harjoitukset (esim. ohjaustuokion valmistelu, vetäminen ja analysointi) ja kirjalliset oppimistehtävät.

Arviointiperusteet

Aktiivinen läsnäolo kurssilla, vähintään 80 % kokoontumisista. Tehtävien hyväksytty suorittaminen. Tarkemman arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan osaavan
• tiedostaa ja analysoida, millainen vuorovaikutus edistää ohjaussuhteen rakentumista ja ylläpitämistä sekä ohjauksen tavoitteiden toteutumista eri ohjausympäristöissä
• suunnitella ja toteuttaa tavoitteellista ohjausta (omalla alallaan) sekä
• motivoituvan kehittämään ohjauksellista vuorovaikutusosaamistaan.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item