XPVX002 Job Wellness from Interaction (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssin keskeinen teema on vuorovaikutuksen analysoiminen ja kehittäminen työhyvinvoinnin näkökulmasta. Tarkasteltavia ilmiöitä ovat mm. vuorovaikutusosaamisen ja työhyvinvoinnin yhteydet, rakentava palauteosaaminen, työelämän normit ja roolit, konfliktinkäsittely, sosiaalinen tuki, viestinnän yhteys työssä jaksamiseen ja työuupumukseen sekä työpaikkakiusaaminen ja sen ennaltaehkäisy.

Suoritustavat

Keskusteleva luennointi, pari- ja ryhmätyöt, kokemukselliset ja toiminnalliset harjoitukset sekä kirjalliset oppimistehtävät.

Arviointiperusteet

tuntia). Hyväksytysti suoritetut kirjalliset oppimistehtävät. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Kurssin käytyään opiskelijan odotetaan:
• ymmärtävän vuorovaikutuksen ja vuorovaikutusosaamisen merkityksen työhyvinvoinnin ylläpitämisessä sekä lisäämisessä
• osaavan tunnistaa työyhteisön vuorovaikutuksessa työhyvinvoinnin kannalta keskeisiä tekijöitä
• tietävän periaatteita ja toimintatapoja, joilla työhyvinvointia voidaan vuorovaikutuksen ja vuorovaikutusosaamisen avulla ylläpitää, kehittää ja lisätä.
• osaavan analysoida, arvioida ja kehittää omaa työhyvinvointiaan vuorovaikutusosaamisen näkökulmista.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item