XPVK002 Academic Speech Communication (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssin keskeisiä teemoja ovat asiantuntijan esiintymistaito sekä palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Kurssilla käsitellään ja harjoitellaan oman tutkimustyön eli pro gradu -työn esittelemiseen liittyviä taitoja sekä opponenttina toimimista.

Suoritustavat

Keskustelut, luennot, erityyppiset neuvotteluharjoitukset, videoneuvottelu, analyysitehtävät ja kirjalliset oppimistehtävät.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä itsenäisesti valmisteltujen opintotehtävien suorittaminen hyväksytysti. Läsnäolovelvollisuus 80 %. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Kurssin käytyään opiskelijan odotetaan:
• ymmärtävän asiantuntijan vuorovaikutusosaamisen merkityksen esiintymisen kontekstissa
• kehittäneen omia tieteellisen argumentoinnin ja keskustelemisen taitojaan
• kehittäneen palautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item