XPVA002 Conference Skills in Finnish (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Keskeistä sisältöä työpajassa ovat tiedeviestinnän periaatteet, konferenssiesitelmän ja -posterin ominaisuudet ja esittäminen sekä puheenjohtajuus konferenssin työryhmässä. Tähtäimessä on viestinnän hyvä ymmärrettävyys ja esiintyminen vakuuttavana asiantuntijana.

Suoritustavat

Keskustelut, ryhmätyöt, konferenssisimulaatio, analyysi- ja arviointitehtävä.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Osallistuttuaan työpajaan opiskelijan oletetaan:
• ymmärtävän tieteellisen viestinnän ja vuorovaikutusosaamisen merkityksen konferenssitilanteissa
• osaavan valmistella ja toteuttaa omaa tutkimustaan raportoivan esityksen (esitelmä, posteri)
• osaavan toimia konferenssisession puheenjohtajana.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item