XPV0015 Presentation Skills (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Vuorovaikutusosaamisen, esiintymisen ja vakuuttavuuden harjoittelua erityyppisin oppimistehtävin. Esiintymisen taitoja kehitetään monipuolisen palautteen, analysointi- ja itseopiskelutehtävien avulla. Kurssin keskeisiä teemoja ovat vuorovaikutusosaaminen asiantuntijuudessa, kohdentaminen, vakuuttavuus, argumentointi, vuorovaikutusosaamisen analysointi, palautteen antaminen ja vastaanottaminen sekä eettisyys asiantuntijan vuorovaikutuksessa.

Suoritustavat

Toiminnalliset harjoitukset, analysointitehtävät, ryhmäkeskustelut, keskusteleva luennointi, kirjalliset oppimistehtävät.

Arviointiperusteet

Aktiivinen läsnäolo kurssilla, vähintään 80 % kokoontumisista. Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Kurssin jälkeen opiskelijan odotetaan
• osaavan rakentaa kuuntelijoiden ja tilanteen kannalta tarkoituksenmukaisen, havainnollisen, ymmärrettävän ja argumentoidun puheenvuoron omasta tieteenalastaan sekä luoda vuorovaikutussuhteen kuuntelijoihin
• osaavan antaa, vastaanottaa ja käsitellä palautetta rakentavasti.
• osaavan analysoida ja arvioida vuorovaikutusosaamisensa vahvuuksia ja kehittämiskohteita erityisesti esiintymisen näkökulmasta
• ymmärtävän esiintymisen kontekstissa vuorovaikutusosaamisen merkityksen yliopisto-opiskelussa, tieteellisessä toiminnassa ja työelämässä
• osaavan huomioida esiintymistä koskevia eettisiä näkökulmia, kuten vastuun kantamisen viestinnän seuraamuksista.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item