XKVM001 Basics of Research Communication (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssi on tarkoitettu matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoille. Se soveltuu opiskelijoille, joiden aineopintoihin kuuluva kandidaatintutkielma tai muu tutkimusseminaarityö on sen kirjoittamisen kannalta muokkausta tai viimeistelyä vaille valmis. Opintojakso koostuu kahdesta kontaktitapaamisesta ja oppimistehtävistätehtävistä. Ensimmäinen kontaktitapaaminen on kurssin yhteinen aloituskerta (syksyllä tai keväällä riippuen opiskelijan aloitusaikataulusta) ja toinen on palautetapaaminen opiskelijaparin ja opettajan kanssa. Palauteaika sovitaan opettajan kanssa sitten, kun opiskelija on etsinyt itselleen parin. Ennen tapaamista opiskelijat lukevat huolellisesti toistensa tekstit ja tekevät muistiinpanoja niistä, jolloin he pystyvät antamaan tarkkaa ja hyödyllistä palautetta. Kurssilla on myös itsenäisiä oppimistehtäviä, jotka liittyvät kirjoittamisprosessiin, kirjoittajana kehittymiseen ja tekstianalyysiin. Lisäohjeita kurssilla.

Suoritustavat

Ilmoittauduttuaan kurssille opiskelija saapuu ensimmäiseen tapaamiseen ja aloittaa etätehtävien teolla verkossa olevien ohjeiden mukaisesti. Ilmoittauduttuaan kurssille opiskelija saa automaattisesti seuraavaan päivään mennessä oikeudet kurssin verkkotyötilaan. Työtilassa on ohjeiden lisäksi keskustelualue, jota voi käyttää palauteparin etsintään.

Arviointiperusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää etätehtävien tekoa ja tapaamisiin osallistumista. Arviointiperusteet eritellään tarkemmin kurssin alkaessa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan osaavan kehittää omaa kirjoittamisen taitoaan, tarkastella kriittisesti sekä omaa että toisten tuottamaa tieteellistä tekstiä ja tuottaa selkeästi kirjoitetun ja jäsennellyn tutkimusraportin, joka täyttää hyvän suomen kielen vaatimukset ja tieteellisen kirjoittamisen konventiot. Hänen odotetaan osaavan käyttää hyödyksi kurssilla esiteltäviä kielenkäytön oppaita ja verkkomateriaaleja.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item