XKVH009 Research Reporting (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla käsitellään jokaisen opiskelijan omaa kandidaatintutkielmatekstiä. Lisäksi jokainen antaa palautetta toisten opiskelijoiden tekstistä kirjoitusprosessin eri vaiheissa, tutustuu tieteellisen kirjoittamisen kirjallisuuteen ja harjaantuu käyttämään kirjoittamisensa apuna mm. tieteellisen kirjoittamisen ja kielenhuollon oppaita.
Kurssin yhteydessä on mahdollista suorittaa kandidaatin tutkintoon kuuluvan kypsyysnäytteen eli maturiteetin kielentarkastusosuus. Kypsyysnäytteen tulee osoittaa kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa (tutkintoasetus 794/2004).

Arviointiperusteet

Hyväksytyn suorituksen saa, kun osallistuu aktiivisesti kurssitapaamisiin, tekee kurssitehtävät ja osoittaa omassa tutkielmatekstissään hallitsevansa tutkimus- ja kirjoitusviestinnän perustiedot ja -taidot hyvin.

Learning outcomes

Kun opiskelija on suorittanut kurssin, hänen odotetaan tuntevan tieteellisen tekstin kirjoittamisprosessin vaiheet ja apuvälineet sekä tutkielmatekstin ominaispiirteet ja pystyvän soveltamaan niitä tarkoituksenmukaisesti omaan tieteelliseen kirjoittamiseensa.
Jos opiskelija suorittaa kurssin yhteydessä kandidaatin tutkintoon kuuluvan kypsyysnäytteen kielentarkastusosuuden, hänen tulee osoittaa kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (tutkintoasetus 794/2004).

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item