XKVH008 Research Reporting (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla käsitellään opiskelijoiden omia kandidaatintutkielmatekstejä. Kukin antaa palautetta toisten opiskelijoiden teksteistä kirjoitusprosessin eri vaiheissa, tutustuu tieteellisen kirjoittamisen kirjallisuuteen ja harjaantuu käyttämään kirjoittamisensa apuna mm. tieteellisen kirjoittamisen ja kielenhuollon oppaita.

Suoritustavat

Kielikeskus: Kontaktiopetus, pienryhmätoiminta ja oppimistehtävät.

Avoin yliopisto: Itsenäinen työskentely opettajan ohjauksessa.

Arviointiperusteet

Kielikeskus: Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen, pienryhmätoimintaan ja tehtävien tekemistä asianmukaisesti. Opiskelijan tulee näin osoittaa saavuttaneensa kurssin osaamistavoitteet. Arviointiperusteet eritellään tarkemmin kurssin alkaessa.

Avoin yliopisto: Hyväksytysti suoritetut tehtävät.

Learning outcomes

Kun opiskelija on suorittanut kurssin, hänen odotetaan tuntevan tieteellisen tekstin kirjoittamisprosessin vaiheet ja apuvälineet sekä tutkielmatekstin ominaispiirteet ja pystyvän soveltamaan niitä tarkoituksenmukaisesti omaan tieteelliseen kirjoittamiseensa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item