XKVB004 Pro Gradu Retreat (2–3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Graduretriitti on viikon mittainen ohjattu kirjoittamisleiri Konneveden tutkimusasemalla. Päivittäinen työskentely on tarkasti aikataulutettu ja siihen kuuluu itsenäistä työskentelyä, ryhmätapaamisia ja ohjattuja opetustuokioita, joissa tehdään kirjoittamisprosessia tukevia harjoituksia.
Graduretriitissä opiskelijalla on mahdollisuus keskittyä gradukäsikirjoituksen työstämiseen ja saada samalla välineitä kirjoittamisensa hallintaan ja suunnitteluun. Pääpaino on itsenäisessä kirjoitustyössä, jolle määritellään viikko- ja päiväkohtaiset tavoitteet.
Ennen retriittiviikkoa ryhmälle järjestetään orientaatiotapaaminen yliopistolla.

Suoritustavat

Sitoutuminen graduretriittiviikon ohjelmaan ja sovittujen tehtävien tekeminen.

Arviointiperusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista orientaatiotapaamiseen, työskentelyä annetun ohjelman sekä omien tavoitteiden mukaisesti. Suoritukseen kuuluu omaa työskentelyä reflektoivia tehtäviä.

Learning outcomes

Opiskelijan odotetaan kehittyvän kirjoitusprosessinsa hallinnassa ja kykenevän intensiiviseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn oman tutkimustekstinsä äärellä. Hänen odotetaan pystyvän reflektoimaan omaa toimintaansa tutkimuksen tekoon kuuluvan luovan prosessin näkökulmasta ja kehittävän itselleen sopivia työskentelymenetelmiä.
Työpajan tavoitteena on aktiivisen ja motivoituneen gradun kirjoittamisprosessin tukeminen.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2–3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching