XKVB003 Written Communication/Pro Gradu Module 2 (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Työpajassa opiskelija saa välineitä suomenkielisen gradukäsikirjoituksensa viimeistelyyn ja tutkimusraportin laadun parantamiseen.
Työpajassa perehdytään tyypillisiin pro gradun viimeistelyssä huomioitaviin asioihin
ja viimeistellään omaa ja vertaiskirjoittajan gradutekstiä vakuuttavaksi, sujuvaksi ja helppolukuiseksi.

Suoritustavat

Työpaja- ja parityöskentely oman gradukäsikirjoituksen äärellä. Aktiivinen osallistuminen ja oman gradun viimeistelyyn liittyvien tehtävien tekeminen työpajan aikana on välttämätöntä.

Arviointiperusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista yhteisiin tapaamisiin, oman gradun
viimeistelyä sekä parityöskentelyyn osallistumista työpajan tavoitteiden mukaisesti.

Learning outcomes

Työpajan käytyään opiskelijan odotetaan tietävän, mitä vaiheita ja osa-alueita tekstin viimeistelyyn kuuluu ja osaavan soveltaa tätä tietoa oman tutkielmatekstinsä viimeistelyssä. Opiskelijan odotetaan tunnistavan oman gradunsa keskeisimpiä viimeistelytarpeita sekä osaavan hankkia näitä koskevaa tietoa. Työpajan tavoitteena on, että opiskelijalla on valmiudet viimeistellä gradunsa palautuskuntoon.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item