XKVA007 Popularizing Academic Text (3–5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Tweet text

Ennen lukuvuotta 2017-18 opintojakson laajuus on ollut 3 op. Lukuvuodesta 2017-18 alkaen opintojakson on voinut suorittaa 3 op tai 5 op laajuisena.

Description

Sisältö

Tieteen popularisointi -työpajassa perehdytään tieteen yleistajuistamiseen ja opitaan, mitä tulee ottaa huomioon, kun haluaa viestiä tutkimuksestaan suurelle yleisölle. Työpajassa pohditaan myös tieteen ja median suhdetta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta yliopiston tehtävänä sekä tuotetaan yksi, julkiseksi tarkoitettu puheenvuoro oman tutkimuksen aihepiiristä. Työpajassa keskustellaan osallistujien popularisointi-ideoista ja kehitetään niitä yhdessä eteenpäin. Kokonaisuus tukee jatko-opiskelijan työelämävalmiuksia ja antaa uusia virikkeitä tutkimus- ja kirjoitustyöhön.

Suoritustavat

Työpajatyöskentely ja oppimistehtävät. Aktiivinen osallistuminen ja sitoutuminen työskentelyyn on välttämätöntä.

Arviointiperusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista kaikkiin tapaamisiin, työskentelyä annettujen tehtävien sekä omien tavoitteiden mukaisesti.

Learning outcomes

Työpajassa osallistujan odotetaan tarkastelevan omaa tutkimustaan ja asiantuntijuuttaan tieteen popularisoinnin näkökulmasta. Osallistujan odotetaan työstävän toteuttamiskelpoisen popularisointiprojektin työpajan aikana.

Additional information

Ennen lukuvuotta 2017-18 opintojakson laajuus on ollut 3 op. Lukuvuodesta 2017-18 alkaen opintojakson on voinut suorittaa 3 op tai 5 op laajuisena.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3–5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching