XIT0008 Italian 4 (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Italian
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssin aikana täydennetään tietoja kieliopissa sekä harjoitellaan kielen eri osa-alueita. Kieliopin opiskelun lisäksi kurssi sisältää kuullunymmärtämistehtäviä, keskusteluharjoituksia sekä pienimuotoisten kirjoitelmien laatimista. Samalla tutustutaan italialaiseen elämäntapaan ja kulttuuriin.

Kurssilla harjoitellaan mm. seuraavia asioita / rakenteita:

- imperfekti
- perfektin ja imperfektin ero ja käyttö
- kestoimperfekti
- pluskvamperfekti
- piacere, sembrare, mancare ja servire perfektissä
- preposition da käyttö
- imperatiivi eli käskymuoto
- indefiniittipronomineja
- farcela-verbi
- pronominit verbin perusmuodon yhteydessä
- lisää epäsäännöllisiä verbejä

Sanasto: Lomailu vuoristossa, sää, luonto, italialaiset ja suomalaiset tavat ja kulttuuriset erityispiirteet, kirjeenvaihto, joulun vietto Italiassa ja Suomessa, koulu ja opiskelu, Italian koulujärjestelmä, ruumiinosat, terveys, sairaudet, lääkärissä asiointi.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen opetukseen.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kurssin päätteeksi pidetään kertauskuulustelu.

Learning outcomes

Kurssilla opitaan lisää jokapäiväisessä kielenkäytössä tarvittavia rakenteita ja sanastoa. Kuullunymmärtämisen, luetunymmärtämisen ja puhevalmiuden vahvistaminen.

Kurssin käytyään opiskelija osaa:

- keskustella lomailusta, säästä ja luonnosta
- kuvailla menneen ajan olosuhteita ja tilanteita, kertoa mitä oli tapana tehdä
- käyttää rinnakkain menneen ajan aikamuotoja (imperfekti, perfekti, pluskvamperfekti)
- kirjoittaa kirjeen italiaksi
- kertoa oman maansa erityispiirteistä (mm. ruokakulttuuri, luonto, vuodenajat, juhlat)
- keskustella koulusta ja opiskelusta
- käskeä ja kehoittaa
- keskustella terveydestä ja sairauksista, asioida lääkärissä
- ymmärtää jo paremmin italialaista puhetta ja saa selvää hieman haastavammista teksteistä
- selviää jo paremmin keskustelutilanteessa italialaisen kanssa

Additional information

Jatkoa italia 3-kurssille.

Description of prerequisites

XIT0007 Italia 3 tai vastaavat tiedot.

Study materials

Bella vista 2

Literature

  • Imperato-Kuusela-Meurman-Feroldi<br />Bella vista 2; ISBN: 9789526303680

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item