XES0008 Spanish 4 (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish, Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Jatkokurssi 2. Vahvistetaan aiemmin opittuja taitoja ja sovelletaan niitä erilaisiin kommunikaatiotilanteisiin.

Suoritustavat

Luento, videot, harjoitukset.
Kirjallinen koe (kirjan kappaleet 16-20).

Arviointiperusteet

Lopullinen arvosana muodostuu kolmesta osasta: osallistuminen työskentelyyn (pari- ja ryhmätehtävät, suulliset esitykset), kotitehtävät (kirjoitelmat), sanakokeet ja tentti. Läsnäolovelvollisuus 80% kurssista.

Learning outcomes

Kurssin tavoitteena itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (A2), esim. ympäröivän maailman kuvailu ja tunteista puhuminen.

Kurssin käytyään opiskelija:
- osaa kommunikoida arkielämän eri konteksteissa.
- kykenee neuvottelemaan ja muistelemaan espanjaksi.
- hahmottaa eri kielenkäytön erityispiirteitä.
- ymmärtää enemmän espanjankielisten maiden kulttuurista.

Kurssilla harjoitellaan mm. seuraavia asioita/rakenteita:
- tuttuja rakenteita: indikatiivin preesens sekä menneet muodot: preteriti, imperfekti
- subjunktiivi preesens
- imperatiivi
- sanasto: nuoriso, sairaudet, elokuvat, yhteiskunta, ja politiikka, harrastukset.

Description of prerequisites

Espanja 3 tai vastaavat tiedot.

Study materials

Oppikirja.

Literature

  • Kontturi, Kuokkanen-Kekki, Palmujoki, ESPAÑOL 1, Finn Lectura; ISBN: 978-951-792-672-0

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item