XES0006 Spanish 2 (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish, Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Alkeiskurssi 2. Syvennetään perustaitoja ja kieliopin tuntemusta.

Suoritustavat

Luento, pari- ja ryhmätehtäviä sekä videot.
Kirjallinen koe (kirjan kappaleet 6-10).

Arviointiperusteet

Lopullinen arvosana muodostuu kolmesta osasta: osallistuminen työskentelyyn (pari- ja ryhmätehtävät, suulliset esitykset), kotitehtävät (kirjoitelmat), sanakokeet ja tentti. Läsnäolovelvollisuus 80% kurssista.

Learning outcomes

Kurssin tavoitteena on perustason kielitaidon (A1) täydentäminen, esim. ympäristön ja asioiden kuvaileminen ja niistä kertominen.

Kurssin käytyään opiskelijaa osaa:

kertoa varmemmin itsestään ja oman elämänsä asioista.
tilata ravintolassa, asioida kaupassa ja vaateostoksilla.
kertoa, mitä on tehnyt, päivittäisistä rutiineista ja tulevaisuudensuunnitelmista.
puhua säästä ja vuodenajoista
kysyä ja neuvoa tietä.
ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta, jonka aihe on tuttu.
kertoa enemmän espanjankielisten maiden kulttuurista.

Kurssilla harjoitellaan mm. seuraavia asioita:
- lisää gustar-verbistä ja muita samantyyppisiä verbejä
- lähifutuuri ja perfekti
- refleksiiviverbit ja paikan prepositiot
- lisää demonstratiivipronominit
- adjektiivien vertailuasteet
- sanasto: ruoka, järjestyslukuja, vuodenajat, kuukaudet, viikonpäivät, vaatteet ja värit

Description of prerequisites

Edeltävät opinnot: Espanja 1 tai vastaavat tiedot.

Study materials

Oppikirja.

Literature

  • Kontturi, Kuokkanen-Kekki, Palmujoki, ESPAÑOL 1, Finn Lectura; ISBN: 978-951-792-672-0

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item